geometry is not for weaks

03 Jul geometry is not for weaks

“(..) przewrotność końca świata polega na tym, że nigdy nie nastąpi.

z wiersza Dysproporcja, autor: Kamil Zając. Szepty i szyki,